OPZZ, AKTUALNOŚCI, POROZUMIENIE, WYDARZENIA

23 MAJ, 2019r.

Wczoraj późnym popołudniem stronie związkowej udało się osiągnąć porozumienie w sprawie wzrostu w 2020 roku: wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w państwowej sferze budżetowej, minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Oto związkowa propozycja:

  • wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej powinien wynosić nie mniej niż 8,6%;
  • wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej powinien wynosić nie mniej niż 15%;
  • wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę powinien wynosić nie mniej niż 12%;
  • wskaźnik waloryzacji emerytur i rent powinien wynosić nie mniej niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w 2019 roku, o którym mowa w art. 89 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1270 z późn. zm.), zwiększony o co najmniej 50% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za pracę w roku 2019.

Zgodnie z nią minimalne wynagrodzenie za pracę w roku 2020 wynosiło nie mniej niż 2520 zł (1822,80 zł netto). Oznacza to wzrost płacy minimalnej o nie mniej niż 270 zł (189,02 zł netto) tj. o 12%. Ustanowiona w tej wysokości płaca minimalna stanowiłaby 48,2% prognozowanej przez rząd na rok 2020 płacy przeciętnej.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.