Komunikat Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

Zarząd Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej przy Grupie Azoty S.A. informuje, że  na Walnym Zebraniu Delegatów PKZP dnia 15 marca 2019 r. podjęto decyzję w formie Uchwały zmieniającą górną granicę kwoty pożyczki długoterminowej.

Nowa górna granica kwoty pożyczki długoterminowej obowiązuje począwszy od miesiąca kwietnia i wynosi 26 000 zł. Maksymalny okres spłaty wynosi 40 miesięcy.

Członkowie PKZP starający się o pożyczkę  muszą spełnić następujące warunki:

– przy pożyczce wyższej lub równej 20 000 zł muszą posiadać co najmniej 3 500 zł
   zgromadzonego wkładu i zatrudnienie na czas nieokreślony,

–  przy pożyczce w wysokości od 7 000 zł do 19 000 zł wymagany minimalny wkład
2 500 zł.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.