Komunikat Działu Obsługi Administracyjnej i Socjalnej

Dział Obsługi Administracyjnej i Socjalnej informuje, że w bieżącym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, planowana jest organizacja wypoczynku kolonijnego dla dzieci pracowników Grupy Azoty S.A. Kolonie będą organizowane w górach – w Szczyrku, nad morzem – w Mielnie, oraz w Czarnogórze – w miejscowości Čanj nad Adriatykiem.

W Szczyrku zaplanowano 2 turnusy z programem dostosowanym dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat, w terminach:

  • od 4 do 17 lipca – I turnus,
  • od 17 do 30 lipca – II turnus.

W Mielnie zaplanowano 1 turnus z programem dostosowanym dla młodzieży w wieku od 13 do 17 lat, w terminie:

  • od 22 lipca do 4 sierpnia.

W Czarnogórze zaplanowano 3 turnusy z programem dostosowanym dla młodzieży w wieku od 13 do 17 lat, w terminach:

  • od 28 czerwca do 11 lipca – I turnus,
  • od 9 do 22 lipca – II turnus,
  • od 20 lipca do 2 sierpnia – III turnus.

Szczegółowe informacje o koloniach zamieszczone są na stronie intranetowej w zakładce Fundusz Świadczeń Socjalnych. Karty kolonijne można pobrać w Dziale Obsługi Administracyjnej i Socjalnej, w budynku dyrekcji głównej pok. nr 36, lub bezpośrednio ze strony intranetowej z zakładki Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wypełnione karty kolonijne przyjmowane są w Dziale Obsługi Administracyjnej i Socjalnej od 20 marca do 18 kwietnia lub do wyczerpania miejsc kolonijnych.

O zakwalifikowaniu na kolonię decydować będzie kolejność zwrotu wypełnionej karty.        W przypadku wolnych miejsc istnieje możliwość skorzystania z kolonii przez dzieci pracowników pozostałych Spółek Grupy Kapitałowej Grupa Azoty.Osoby składające karty na kolonię zagraniczną zobowiązane są dostarczyć, wraz z kartą kolonijną, kserokopię aktualnego paszportu lub dowodu osobistego.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu Obsługi Administracyjnej i Socjalnej, tel. 21-35 oraz 22-35.

Posłuchaj komunikatu:

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.